Startsida

Välkommen till Positor

Vi skapar mervärden inom offentligt finansierad verksamhet.

Allt fler offentligt finansierade verksamheter utförs under företagsliknande former eller av privata, kooperativa och offentligt ägda företag. Motivet är att skapa effektiva, kundorienterade verksamheter som levererar efterfrågad service.

Positor är den självklara partnern vid verksamhetsutveckling liksom när förutsättningar för konkurrens skall skapas på offentligmarknad.