Upphandling

Positor kan bidra med kunskap och erfarenhet i olika slag av upphandlingar.

Det kan gälla upphandlingar av hela verkamheter såsom måltid- eller andra serviceentreprenörer, men det kan också handla om upphandling av varor till till dessa verksamheter.

Positors styrka i upphandlingsförfaranden av hela verksamheter är att vi har erfarenhet av att sitta på båda sidor i förhandlingen. Vi känner och förstår entreprenörenas verksamhet lika väl som den offentliga verksamhetens behov.