Länkar

Adresser till alla myndigheter i Sverige

E-avrop Upphandlingar

Upphandling.nu

SKL Addas samordnade upphandlingar

EU:s tidning om upphandlingar, TED

Kommun- och landstingsförbundets sida om driftformer och valfrihet

Konkurrensverket

Upphandlingsmyndigheten