Konkurrensutsättning

Offentligt finansierad verksamhet utsätts allt oftare för konkurrens i form av avknoppningar, upphandlingar och införande av kundval.

På Positor har vi erfarenhet både från offentlig drift, avknoppning fån offentlig verksamhet till privat, upphandling och kundval vilket gör oss till en självklar partner i dessa prosesser.