Utveckling

För att ständigt kunna leverera det som efterfrågas är det viktigt att verksamheten utvecklas löpande. På Positor har vi lång och bred erfarenhat av verksamhetsförändringar i syfte att skapa effektivare organisationer. Bland annat har vi som ansvariga tjänstemän genomfört omstruktureringar i offentligt driven verksamhet liksom i företag som levererat tjänster till offentliga uppdragsgivare.

Positor har uppdrag från olika aktörer inom offentligt finansierad verksamhet vilket bidrar till att vi har en bred bild av förutsättningarna att bedriva verksamhet på såväl privat som offentlig marknad i gränslandet mellan offentligt och privat.