Utbildning

Positor erbjuder skräddarsydda utbildningar, kurser och föredrag inom områden med koppling till mat och hälsa.

Det kan röra sig om mat för grupper med speciella behov, exempelvis äldre personer, skolungdom, nattarbetare, överviktiga eller matlådeätare.

Livsmedelshygien, matglädje och miljöfrågor är andra exempel på utbildningar som genomförs.