Uppdrag

Exempel på  tidigare uppdrag

Kundval:

Framtagande av kundval inom hemtjänsten

Framtagande av offert inom kundval, LOV

Effektivisering:

Utredning om skollokalers utnyttjande

Städutredning av kommunal städverksamhet

Utbildning:

Utbildning inom äldreomsorgen med mål att förbättra näringsintaget hos äldre i särskilt boende

Grundkurs och uppföljningskurs i livsmedelshygien

Föreläsning i näringslära på grundskole- och gymnasienivå

Upphandling:

Livsmedelsupphandling för måltidsentreprenörs räkning

Upphandling av husentreprenader

Ledarstöd:

Bollplank till VD i från landstinget avknoppat företag

VD på konsultbasis i medelstort serviceföretag