Om företaget

Bred erfarenhet

På Positor har vi bred erfarenhet från offentligt finansierad verksamhet och offentlig marknad, både från arbete inom traditionell förvaltning, förvaltning under företagslikande former och från drift av privata företag som levererar tjänster till offentlig uppdragsgivare.

Per Ingre

Per Ingre, civilingenjör, har under de senaste 25 åren arbetat med konkurrensutsättning, effektivisering och offentlig upphandling. Han har som ansvarig tjänsteman genomfört omfattande förändringar av kommunal verksamhet i syfte att förbereda den för konkurrens. Per har vidare knoppat av kommunal verksamhet och under sju år drivit det privata serviceföretaget Invita som till 90% hade sina affärer med offentliga uppdragsgivare. Under 2008 startade Per tillsammans med Cecilia omsorgsföretaget Invita som arbetar inom LOV:en

 

Cecilia Ingre

Cecilia Ingre, kostekonom, har sedan 1993 haft ledande befattningar på företag som levererar tjänster till offentligt finansierad verksamhet. Hon har arbetat som kostchef, produktchef, regionchef och affärsområdeschef inom måltidssektorn och när Per  slutade som VD i Invita tog Cecilia vid. Hon har genomfört flera organisationsförändringar och integrationer. Under 2008 startade Cecilia tillsammans med Per omsorgsföretaget Invita som arbetar inom LOV:en